සිතුවිලි සයුරේ නිර්මාණ ගැන ඔබෙ අදහස් දක්වන්න.පැමිනි ඔබට ස්තුතියි...නැවත එන්න →

සදාකාලිකවු හුදකලාව..

Monday, September 10, 2012

Post Comment

5 comments:

තරුවා Says:
September 10, 2012 at 4:27 AM

මේක පේන්නෑනේ..අමාරුවෙන් කියෙව්වේ...

සචිත් Says:
September 10, 2012 at 5:57 AM

අකුරු තව ටිකක් ලොකු වුනනම් හොදයි නිසදැස නම් අපුරුයි ලස්සනයි තත්විකයි

Ocean of Emotions - සිතුවිලි සයුර Says:
September 10, 2012 at 8:03 AM

මං හිතන්නේ දැන් කියවන්න පුලුවන්...

Ocean of Emotions - සිතුවිලි සයුර Says:
September 10, 2012 at 8:04 AM

අදහසට ස්තුතියි
දැන් කියවන්න පුලුවන් නේද..??

රොබින් Says:
September 10, 2012 at 10:38 PM

මමත් තාම ඔය ප්‍රශ්නට උත්තරේ හිතනවා ..

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...