සිතුවිලි සයුරේ නිර්මාණ ගැන ඔබෙ අදහස් දක්වන්න.පැමිනි ඔබට ස්තුතියි...නැවත එන්න →

අරගලයේ අවසානය..

Friday, August 17, 2012
අසා ඇත්තේ  මම
තව කෙනෙකු පගා දමා
ඉහළ යායුතු නැති බවයි
මා අදහන ධර්මයෙන්
සොහොන් කොත් මත අනුන්ගේ
තැනිය හැකිමුත් ලොකයක්
යාදෙන්නේ නැතිබව
ආසා ඇත්තේ මි
 කිසි ලෙසත්....

එහෙත්,

අතීතයේ කිසියමි දිනක
රිදි කහවනු තිහකට
පවා දුනි නමි
එක් මිනිසෙක් තවත් මිනිසෙකුව
මහ තෙද බලැති සිසර් පවා
කිණිස්සකින් ඇණ මරා
වෙදනාවෙන් මිරිකි
"අනේ බරූටස් උඹත් මට...."
යැයි කියා තම අතිජාත මිතුරාගෙන්ම
මැරැමි කැ නමි.......

එහෙවි, 
  නොමිනිසුන්
 එදා මෙන්ම අදත්
 දැකියහැකි නමි,
විමුක්තියේ  නාමයෙන් 
අප කෙසේ නමි
             පෙළ ගැසෙන්නෙමුද......????

Post Comment

4 comments:

ශශී Says:
August 18, 2012 at 12:54 PM

රිදී කහවණු තිහකට
පාවා දුන්නත් ජේසුව
වැරදි කරුවෙක් නොවේ
ජුදාස් ඉස්කාරියොත් මට

මහ තෙද බලැති සීසර්
පිහි පහර ලැබුමට
සුදුස්සකු ද නැද්ද
යන්න අපි නොදනිමු..

අතීතයේ සිදුවීම් සමඟ
අරගලය සංසන්දනය කළ නොහැකියී
විමුක්තියේ නාමයෙන්
පෙළ ගැහෙමු අපි අනාගතයට........

Ocean of Emotions - සිතුවිලි සයුර Says:
August 18, 2012 at 9:32 PM

අරගල බෙහාමයක අවසානය එක් බියකරු පාවා දිමක්
බොහා අරගලකමින්ගේ අවසානය ලියවුනේ එහෙමයි
දේශපාලනය තුළ මෙවැනි අත්දැකිමි අනන්ත අපරමාණයි
අතීතයේ සිදුවිමි තුළින් ඒ ගැන අපට පාඩමක් කියා දෙනවා
පැහැදිලි මනසකින් සිතුවොත් ඔබට මා කියන දේ වැටහෙවි..!!

Sunimal Says:
August 19, 2012 at 6:56 PM

The lessons learned,
the stories heard,
which can be compared,
will remain unchanged,
because the FUTURE is Untouchable..

Ocean of Emotions - සිතුවිලි සයුර Says:
August 23, 2012 at 6:29 AM

true!

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...